UZGODNIENIA PPOŻ A FOTOWOLTAIKA

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne są obiektami, których dotyczy Prawo Budowlane.

Zgodnie z Art. 26 ust. 4 pkt. 3 lit. c, oraz Art. 56 ust. 1a (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) do urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 6,5 kW stosuje się obowiązek uzgodnienia projektu tych urządzeń z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

  • Dane  inwestora – Imię i nazwisko wraz z adresem montażu PV.
  • Charakterystykę ogólną – przedstawiamy jaką moc będzie miała budowana instalacja. Opisujemy miejsce montażu paneli (czy jest to konstrukcja wolnostojąca na gruncie, czy może dach budynku mieszkalnego/ gospodarczego/ garażu itp.), oraz lokalizację falownika (garaż/ kotłownia/ pom. sanitarne itp.).
  • Charakterystykę obiektu – opisujemy do jakiej kategorii obiektu budowlanego zalicza się zasilany z instalacji PV budynek (ZL I – ZL V, PM, IN). Opisujemy z jakich materiałów i w jakiej technologii wykonane są ściany budynku oraz dach. Dodajemy informację odnośnie stref zagrożonych wybuchem, oraz informację dotyczącą instalacji odgromowej. Umieszczamy lokalizację szafki złączowej, licznika.
  •  Charakterystykę instalacji – wymieniamy jakich modułów użyjemy                                  do zbudowania instalacji (firma, model, moc poszczególnych ogniw, rozmiar, waga), ustalamy ilość paneli/ilość streamów, opisujemy projektowany inwerter ( firma,  model, moc (AC)). Zarówno po stronie DC jak i AC przedstawiamy opis bezpiecznej trasy kablowej oraz wymieniamy jakie będą wykorzystane: przewody, złączki, wyłączniki nadmiarowo – prądowe, wyłączniki różnicowo – prądowe, ograniczniki przepięć. Opisujemy również konstrukcję wsporczą paneli.
  • Obliczenia techniczne – korzystając ze wzorów wykonujmy obliczenia. Sprawdzamy dobór łańcuchów modułów do falownika, dobór przewodów                    po stronie DC i AC. Sprawdzamy czy po zastosowaniu opisanych wcześniej przewodów spełnione zostaną warunki ich prawidłowego doboru                                    oraz zachowane zostaną zasady bezpieczeństwa.
  • Warunki ochrony przeciwpożarowej – w rozdziale tym wymieniamy zagrożenia pożarowe, opisujemy jak bezpiecznie zbudować instalację PV aby te zagrożenia minimalizować. Przedstawiamy również jak oznakować główne elementy instalacji PV oraz robimy opis obiektu i terenu dla prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo gaśniczych.

Zgłoszenie do straży – jakie dodatkowe dokumenty należy dołączyć

Do projektu technicznego instalacji PV dołączamy załączniki. Najważniejszym z nich jest schemat instalacji elektrycznej, który przedstawia podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej sieci elektrycznej budynku. Pokazuje też w czytelny sposób wykorzystane w budowanej instalacji moduły fotowoltaiczne, inwerter, przewody, zabezpieczenia.

Kolejnymi załącznikami są: szkic sytuacyjny z rozmieszczeniem paneli oraz falownika, widok i schemat rozdzielnicy RPV-AC i RPV-DC, oraz karty katalogowe paneli                                     i falownika.

Ostatnim etapem niezbędnym do eksploatacji takiej instalacji po uzgodnieniu  dokumentacji z uprawnionym rzeczoznawcą ppoż jest zgłoszenie do odpowiedniej jednostki straży pożarnej.

Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ w przypadku braku wypełnienia przepisowych obowiązków narażamy się na ryzyko utraty uprawnień do odszkodowania, nawet jeśli pożar nie wybuchł z winy instalacji PV.

Czy instalacje fotowoltaiczne często są przyczyną pożarów?

Na koniec pragniemy uspokoić, iż przypadki pożarów wynikłych z powodu pracy instalacji fotowoltaicznej to w rzeczywistości niewielki procent wszystkich tego typu zdarzeń. Oferowane przez nas falowniki posiadają zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, a dodatkowo zabezpieczamy dodatkowymi ochronnikami zarówno stronę DC jak i AC instalacji. W naszych montażach używamy złączek MC4 jednego producenta i wszystko wykonujemy zgodnie z rekomendacjami producentów. Warto jednak zawsze zachowywać środki ostrożności przy instalacjach, w których może powstać wysokie napięcie i stosować się do obowiązujących przepisów.

W przypadku wątpliwości lub pytań zapraszamy do kontaktu.