Gwarancja na uzysk jak to sprawdzić?

     Wszyscy producenci modułów fotowoltaicznych chwalą się gwarancją na uzysk, zazwyczaj jest to gwarancja liniowego spadku mocy produkcji panela w ciągu 25 lat. Co to oznacza?

      Każdy moduł w trakcie swojej pracy traci część ze swojej „mocy” i staje się mniej efektywny. Żeby klienci nie obawiali się że ich panele przestaną być wystarczająco efektywne producenci dają gwarancję na uzysk – określając ile moduł w trakcie swojego żywota może stracić względem podawanej w karcie wartości znamionowej.

Wykresy umieszczane na kartach katalogowych producentów określają ile w danym roku maksymalnie może stracić na uzysku moduł. W przpadku modułów produkcji Hanhwa Q.Cells panele po pierwszym roku pracy nie mogą stracić więcej niż 2% z uzysku. Po 25 latach producent zapewnia uzysk nie mniejszy niż 85% pierwotnej mocy.

Aktualna moc paneli, czy można ją określić poza laboratorium?

       Problemem jest określenie aktualnej mocy paneli, które przecież pracują nie w laboratoryjnych warunkach, ale w różnym środowisku, temperaturze otoczenia, czy pod różnymi kątami nachylenia co może powodować mniejsze od określanych w karcie uzysków, a wcale nie świadczy o ich wadliwości i absolutnie nie jest podstawą do zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych.

      Jedyna możliwość sprawdzenia uzysków modułu to audyt na miejscu montażu z użyciem profesjonalnego miernika instalacji PV wyposażonego w sonde irradiacji do pomiarów fotowoltaicznych. Urządzenie takie powinno być co roku wzorcowane, aby mieć pewność prawidłowych wyników pomiarów. Tylko taki miernik pozwala na określenie stanu modułu.

 

Podczas audytów instalacji PV używamy miernika firmy Metrel, dzięki któremy możemy sprawdzić m.in. napięcie, prąd, moc, energię, rezystancję izolacji, Uoc, charakterystykę I-U stringów i modułów fotowoltaicznych, irradiacje, oraz temperaturę panelu fotowoltaicznego.

Audyt instalacji elektrycznej i instalacji PV

     Czy warto robić audyty instalacji PV? Decydując się na zakup instalacji nasi klienci zazwyczaj podejmują tą decyzję myśląc o szybkim zwrocie z inwestycji, dzięki badaniu które proponujemy robić co 5 lat w przypadku prawidłowej pracy instalacji będziecie mieli pewność, że panele pracują prawidłowo. Koszt audytu zazwyczaj nie przekracza 4% wartości inwestycji, a dodatkowo przy okazji wykonujemy sprawdzanie instalacji elektrycznej w domu – takie badania powinno się wykonywać nie rzadziej niż co 5 lat. Jeśli któryś z paneli jest uszkodzony jego wada może wpływać na pracę wszystkich paneli, a straty ze zmniejszonego uzysku mogą spowodować, że instalacja będzie się zwracała dłużej niż powinna.

    Jeśli masz wątpliwości co do swojej instalacji upewnij się, czy pracuje ona prawidłowo.