W jaki sposób zapewnić w domu czyste powietrze, a jednocześnie oszczędzać na ogrzewaniu?

Czy wiecie, że nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej są w stanie dostarczyć najwyższej jakości powietrze dzięki systemowi filtrów oczyszczających? Rekuperatory z filtrami HEPA usuwają pyły zawieszone PM2.5, PM10, PM1, pyłki roślin, zarodniki pleśni czy alergeny roztoczy. Dodatkowo odzyskiwanie ciepła z odprowadzanego powietrza zapewnia znaczne oszczędności w ogrzewaniu.

Mechaniczna wymiana  potrafi zapewnić wysoki komfort użytkownikom dzięki regulacji poziomu nadmuchiwanego i odprowadzanego na zewnątrz powietrza. Przy doborze odpowiedniego systemu ważne jest ustalenie ilości użytkowników, aby zapewnić im prawidłową ilość tlenu, ale przewidzieć należy także sytuacje gdzie pojawiają się dodatkowe osoby w pomieszczeniu (np. w trakcie przyjęcia). Rekuperator powinien umożliwiać zwiększenie poziomu pracy w prosty sposób. Oczywiście można zastosować zwykłe wentylatory i wentylację grawitacyjną, ale w takim przypadku nie jesteśmy w stanie wyeliminować chociażby czynnika zapachowego, czy tego że akurat od sąsiada zawieje wiatr, niosąc od niego dym z komina. W dodatku rekuperacja jest dobierana w taki sposób, aby zapewnić wentylację w całym domu z zapewnieniem obsługi odpowiedniej powierzchni. Przy wentylatorach zazwyczaj każde pomieszczenie obsługiwane jest oddzielnie i często się zdarza, że zapewnienie przemieszczenia się niechcianych zapachów z jednego pomieszczenia, następuje kosztem innego, a nie wyprowadzeniem na zewnątrz.

Wspomniane już wyżej najprostsze otwarcie okien w okresie letnim nie jest jeszcze takim problemem, jak w czasie chłodniejszych dni wiosną, zimą, czy jesienią, kiedy wraz z niechcianym „zanieczyszczonym” powietrzem na zewnątrz ucieka ciepło, którego pozyskanie przecież kosztuje.  Rekuperator podczas wymiany gazów odzyskuje część ciepła z już ogrzanego powietrza, dzięki czemu ogranicza się koszty, które inwestor poniósłby ogrzewając doprowadzany bezpośrednio z zewnątrz gaz. Straty ciepła spowodowane przez wentylację grawitacyjną to nawet 50% ogólnych strat w domu. 

Wreszcie bez rekuperatora praktycznie niemożliwe jest osiągnięcie norm stawianych przez WT2021. Inwestorzy i projektanci powinni pamiętać, że od 01.2021 przekroczenie zapotrzebowania na ciepło powyżej dopuszczonego poziomu 70W/m2 będzie skutkowało brakiem pozwolenia na budowę. Plusy jakie będzie miał inwestor dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów rekuperacji w domu są tak duże, że zachęcanie do tego oddzielnymi przepisami wydaje się być zbędne, niemniej poszukiwanie rozwiazań dla obniżenia potrzeb na ciepło uświadamia jakie elementy nie stosowane w starym budownictwie mogą zapewnić realne oszczędności.

Rekuperacja